Het boek kwam ook in handen van Harry Wals, die  bij de presentatie aanwezig was. Hij wilde met mijn goedvinden het boek uitroepen tot het boek van het Europees natuurbeschermingsjaar 1995. Daar kon ik geen bezwaar tegen hebben. Dat werd ook weer gekoppeld aan een actie die we ter plekke bedachten. Ik zou door het hele land lezingen gaan geven en geld proberen op te halen voor de aankoop van potentiële natuurgebieden in de Baltische staten. Daarnaast waren er  nog allerlei andere acties. Niet overal kon geld voor worden gevraagd. We zouden proberen om voor een lezing f3.000,= tot f5.000,= te ontvangen. De NS sponsorde zeer royaal mijn reiskosten.
Ik kreeg ook de status van Ambassadeur van het Europese Natuurbeschermingsjaar.
 
Voor deze actie werden  20.000 posters gemaakt, die onder meer op vrijwel alle NS-stations op de reclameborden te zien waren. Op de grootste stations hingen er meer dan 10 en op de kleinere  een of een paar. Daarnaast werden er dozen met flyersgemaakt. Om deze functie van Ambassadeur uit te kunnen oefenen werd ik officieel voor 80 dagen vrijgesteld, omdat door deze actie het INB-DLO ook steeds in de media werd genoemd. Ik kreeg voor deze actie alle ruimte die nodig was en er werd aan N95 niets doorberekend. Zie projectbeschrijving

Door het verschijnen van het boek kwam er een extra accent op het stedelijk gebied te liggen. Maar het platteland was voor mij niet minder belangrijk, zeker niet als ambassadeur van N95. Op de openingsmanifestatie heb ik mijn lezing daaraan gewijd. Dat werd nog gevolgd door andere acties.

De lezingen werden afgestemd op de locatie die door mij, al dan niet in aanwezigheid van een beheerder of andere personen, een of een halve dag werd bezocht.
Om de functie als ambassadeur optimaal te kunnen uitoefen werd ik door IBN-DLO volledig vrijgesteld van andere werkzaamheden. Meer dan tachtig lezingen heb ik gegeven. Dat leverde uiteindelijk, met verdubbeling van het bedrag door LNV en aftrek van de organisatiekosten f 220,000,- op. Een relatief klein bedrag, maar daar konden wel terreinen voor worden gekocht, die groter waren dan de Hoge Veluwe.
Omdat de actie vaak in de media was geweest, werd de jaarlijkse persprijs van IBN DLO aan mij toegekend met het toegekende bedrag van f 2500,-. Hiervan moest f 1.500,= aan een goed doel worden geschonken Dat werd Artsen zonder Grenzen
Aandacht Media
De actie en het boek “De groene omgeving “kwamen volop in de pers. In alle landelijke en regionale dagbladen en vele tientallen lokale kranten en huis-aan-huisbladen. Verder werden tientallen interviews voor de groene en niet groene bladen afgenomen.
---
In de winter werd er ook rekening gehouden met mijn privésituatie (Groesbeek, 1996)
 
Afstuitend inteview Agrion februari 1996 (nr.7)
Formeel deden 60 gemeenten en organisaties mee. daarnaast ook 20 tot 30 andere organisaties en doelgroepen. In meerdere gemeenten werden 2 of meer lezingen gegeven. Zo moest ik bijvoorbeeld in Leiden voor drie verschillende doelgroepen optreden: 's morgens, 's middags en 's avonds.