script language="Javascript1.2">
Collectieve tuinen
In Nederland hebben gemeenten tientallen projecten met bewoners uitgevoerd. Dit heeft geleid tot gemeenschappelijke tuinen, vlindertuinen, watertuinen etc. van hoge kwaliteit. In de tuinen die zijn afgebeeld kwamen bijen taltijk voor De bewoners moeten deze tuinen zelf onderhouden, maar de continuïteit is vaak niet gewaarborgd.
Collectieve tuinen -- Onder bewonersprojecten wordt hier verstaan: gedeelten van de openbare ruimte die min of meer collectief zijn aangelegd en/of worden beheerd. Een straat waar alle bewoners een geveltuintje aanleggen, is ook te zien als een bewonersproject, maar hier zorgt iedereen voor zijn eigen tuintje. Bij projecten die collectief worden uitgevoerd, gaat het om groen en natuur met een duidelijk openbaar karakter. Het laat zich het best omschrijven als gemeenschappelijke tuinen met een openbaar karakter.

Maatvoering -- De maatvoering van bovengenoemde projecten wordt meestal bepaald door de omstandigheden. Soms is er al een ruimte beschikbaar; een tuin, een binnenplaats of een stuk groen. In nieuwe, nog te plannen situaties, hangt de maatvoering van de gewenste functie af en van de maatvoering die het terrein zelf al heeft. Op een kleine oppervlakte is men beperkt in de assortimentskeuze. Als men slechts een strook grond van vier meter ter beschikking heeft moet men er geen struiken planten als men niet zeker weet of ze 4-5 jaar na aanplant jaarlijks zullen worden gesnoeid. Het is dan een kwestie van afstemmen.

Begroeiing -- De mogelijkheden hangen af van de oppervlakte en de functie. Kruidachtigen en struiken spelen een belangrijke rol. Soms zijn er oudere bomen aanwezig. In de steentuin van het Spijkerkwartier ( Arnhem ) en in Bottendaal ( Nijmegen ) wordt het aspect bepaald door kruiden van de drogere bodems. In de watertuin in Arnhem zijn het in hoofdzaak water- en moerasplanten. Er zijn tuinen die als klassieke kruidentuin zijn aangelegd (Doesburg), als siertuin (Arnhem) of als speelplaats in de Jordaan in Amsterdam. Er bestaan ook zeer informele tuinen (Maastricht) waar geen lijn in te bespeuren valt, maar die voldoen aan de wensen van de bewoners en er toch nog veel aantrekkelijker uitzien dan het gemiddelde openbaar groen.

Beeld & gebruik -- De beelden zijn in het algemeen aantrekkelijk, gewoonlijk fleurig en bloemrijk. Omdat er meer functies op een kleine oppervlakte moeten worden gerealiseerd, is de indeling vaak kleinschalig.

Fauna -- Doordat de oppervlakte en de variatie aan milieus aanzienlijk groter is dan bij de geveltuinen, is de fauna ook beter vertegenwoordigd. In de tuin in Bottendaal (Nijmegen), die tamelijk intensief door kinderen wordt gebruikt, zijn in korte tijd de volgende soorten bijen waargenomen: klokjesbijen, maskerbijen, zandbijen, groefbijen, behangersbijen, zijdebijen, wolbijen, akkerhommel, aardhommel en steenhommel. . Zie ook: www.pocketparks.com/about/benefits.asp -

Kruidentuin Doesburg 1996
 
Deze tuin staat vol met bijenplanten. kruiden tuinen zouden veel meer kunnen worden aangelegd en door bewoners moeten worden beheerd. (Kruidentuin Doesburg 1996)
 
Deze gemeenschappelijke tuin bevat natuurlijke vegetaties, een kruidentuin, moestuintjes en een speelplek voor kinderen. Er was hier zelfs een bijenstal met enkele volken. (Bikkershof Utrecht 1997)
 
Bikkershof Utrecht: een blik op de kruidentuin. Achter de heg bevinden zich de groententuintjes.
 
Deze sterk cultuurlijke tuin wordt eveneens door de bewoners beheerd. In zulke tuinen kunnen ook uitheemse planten worden gebruikt (Siertuin in Arnhem Spijkerkwartier 1996)
 
In deze watertuin kwamen wilde bijen en honingbijen talrijk voor (Watertuin in Arnhem Spijkerkwartier1996)
 
Het droge gedeelte van de watertuin. Waar veel verschillende bijenplanten staan. (Watertuin in Arnhem Spijkerkwartier 1996)
 
In de periode 1996-2000 zijn bijen hier talrijk waargenomen. Deze tuin is door een groene stenige wal afgeschermd van de weg, en is door de bewoners in samenwerking met de gemeente gemaakt. Natuur en spelen gaan hier goed samen. (Nijmegen, Bottendaal 1996)
 
Dit wordt de vlindertuin genoemd, vlinders kwamen hier geregeld voor, maar gelet op het grote aantal bijen had het beter bijentuin genoemd kunnen worden. (Vlindertuin Nijmegen 1998)
 
Deze gemeenschappelijke tuin is door de bewoners ontworpen en werd ook door hun beheerd. Er zijn hier veel bijenplanten toegepast. (Maastricht 1996)
 
Deze tuin die grotendeels uit puin is opgebouwd (Arnhem, Spijkerkwartier 1992) meer tekst