Kleurenpalet bijenlinten ( foto's Arie Koster)
Een bijenlint is een reeks van min of meer aaneensluitende bloemrijke landschaps- elementen ten gunste van bijen. Dat kunnen allerlei lintvormige landschapselementen zijn zoals bermen, dijken en kanaaloevers, maar ook landschapselementen zoals tuinen, parken, tegeltuinen, plantenbakken of plekken met vaste planten in de openbare ruimte.
 
Andere definities zijn:
Een bijenlint bestaat uit zoveel mogelijk aaneengesloten stukken tuin met daarin bijvriendelijke beplantingen van het vroege voorjaar tot het late najaar. Deze tuinen bestaan uit gemeentegrond die geadopteerd wordt door buurtbewoners, particuliere tuinen, bedrijfstuinen en sport- en verenigingstuinen.
Een Bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij. Het online platform Bijenlint.nl heeft hetzelfde doel voor ogen, door goede ideeën en acties van bijenliefhebbers te verzamelen en te delen.
 
 
Voor meer voorbeelden en beheer www.denederlandsebijen.nl
 
 
nnnnn