Links  
Voorlopige opmaak
Voor alle foto's zonder naamsvermelding: © Arie Koster
Nieuwe Nederlandse, niet commerciele links worden uitsluitend op basis van wedekerigheid geplaatst. Voor kleine bedrijfjes en zzpers wordt een uitzondering gemaakt. Zie linken van zzp'ers
Voor links: biologische zaden, vasteplanten zie bij www.bijenplanten.nl
Links gerelateerd aan deze website Samenwerking en lidmaatschappen
www.bijenhelpdesk.nl www.bijenmakelaars.nl
www.bijenplanten.nl http://www.bomenconsulent.nl
www.drachtplanten.nl http://www.wildeweelde.org
www.bijenhotels.nl http://www.bijenhouders.nl
www.groenopbouwwerk.nl www.knnv.nl
   
Links voor bijen

http://www.natuurpunt.be/publicaties?combine=bijen

http://www.intothewildbees.com
http://www.tuinwild.nl
www.nev.nl)
www.bijenlint.nl
www.soortenbank.nl
http://www.aculea.be
http://bijen.startpagina.nl
http://www.nesthulp.nl - http://www.b-cause.eu
www.solitairebijen.ugent.be
 
Locale en regionale links wilde bijen
http://www.tuinwild.nl
www.zutphenbijenstad.nl
 
Landelijke organisaties en werkgroepen in Vlaanderen
www.honeybee.be  website van het ‘Informatiecentrum voor Bijenteelt’ (Gent) - Onder constructie
www.bee-house.eu   website van het ‘Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt’ (VVCB)
www.konvib.be  website van Koninklijke Vlaamse Imkerbond (KVIB) - is sedert lang niet bijgewerkt (je vindt er o.a. wel de provinciale afdelingen)
www.libvzw.be website van de Limburgse imkerbond (provinciale afdeling van de KVIB) - wordt regelmatig bijgewerkt
www.ifang.be  website van ‘Imkerfederatie van de Antwerpse Noordelijke Gemeenten’ (IFANG) - wordt regelmatig bijgewerkt
www.cari.be de website van het ‘centre apicole de recherche et d’information’  van de Université Catholique de Louvain-la-Neuve, te vermelden. Wel in het Frans, maar zeer degelijk gemaakt en permanent up to date.
 
Buitenlandse links wilde bijen
Zandbijen in Het Meetjesland (Vlaanderen)
http://www.rutkies.de
http://www.buzzaboutbees.net/bee-id-charts.html
Wild bienen und Wespen
Wild bienen P. Westrich
http://www.bwars.com
 
Onderzoek en discussie
http://honingbijen.wordpress.com Actualiteitenrubriek over bijensterfte en bedreiging bijen.
http://b-cause.startze.nl Aandacht voor bestuiving en support van bestuivers en biodiversiteit. .
http://www.bijenlint.nl/ Organisatie die zich inzet voor een beter leefmilieu voor bijen.
Beekeepers Overzicht cultuurplanten
 
 
www.nederlandsesoorten.nl Nederlandssoorten register
www.brachytron.nl Libellen
www.soortenbank.nl
www.waarneming.nl
 
Overige links.
Links van andere milieu-instellingen en -organsaties en initiatieven die het landschap voor bloembezoekende insecten verbeteren.
Toepassingen- bijzonderheden planten
www.bronnen.nl Bronnen Bomen fungeert als centrum voor verspreiding van oorspronkelijk inheemse houtige gewassen.

http://www.sichtungsgarten-hermannshof.de
In deze tuin worden veel experimenten uitgevoerd met exotische plantensoorten die in zelfregulerende combinaties ("vegetaties") zijn aangeplant.

www.jakobskruiskruid.com Deze websitepagina gaat over de giftigheid van Jacobskruiskruid. Zie ook bij index onder: www.delevendenatuur.nl
www.stichtingoase.nl Stichting Oase zet zich in voor meer natuurrijke tuinen en parken, op alle mogelijke locaties "van biotoopschaal tot landschapspark".
www.vuurvlinders.nl Veel tuinplanten die hommels en vlinders aantrekken of op een andere wijze de zintuigen aangenaam prikkelen, kunnen voor beleving en therapeutisch doelstellingen in spelbegeleiding worden gebruikt.
http://www.bluehende-landschaft.de
   
Mens en natuur
www.degroenestad.nl Deze website geeft actuele informatie over het belang van groen in de stedelijke omgeving en bevat linken naar publicaties die zijn te donwloaden.
www.stichtingoase.nl Stichting Oase zet zich in voor meer natuurrijke tuinen en parken, op alle mogelijke locaties "van biotoopschaal tot landschapspark".
 
Flora, fauna en natuur
Wilde bijen is slechts en aspect van de totale natuur. Bij het beheer van bijen moeten we dus ook rekening houden met andere groepen dieren en planten. Wat goed is voor bijen is misschien slecht voor reptielen of kleine zoogdieren. Een bloemarme berm kan worden omgevormd tot een bloemrijke begroeiing. Maar wat betekent dat bijvoorbeeld voor paddestoelen.

www.ravon.nl -----

Amfibieën, reptielen en vissen

www.vzz.nl --

www.zoogdierenwerkgroep.be ---

Zoogdieren

www.vogelbescherming.nl

www.sovon.nl

Vogels
www.floron.nl Flora Nederland
www.paddenstoel.nl Paddestoelen
www.urbanhabitats.org Natuur in de stad
   
Nieuwe initiatieven
www.besnederland.nl BeSNederLand bv is initiatiefnemer van de grootschalige biologische cranberryteelt in Nederland. De onderneming houdt zich bezig met de teelt, de verwerking en de afzet van cranberry's. Met als doel realisatie van 500 ha cranberryvelden in Nederland. Hier mee worden 2 doelen bereiken, de aanwezige bijen, hommels en overige insecten en los daarvan eenmeer opbrengst bij de cranberryteelt
 
Linken van zzp'ers die zich duidelijk op bijen richten
Zie vooral ook op: .http://www.wildeweelde.org
http://www.vlindererbij.nl  
   
   
   

: