Bijenhelpdesk voor bijenbeheer
Wilde bijen als metafoor voor biodiversiteit
Grasland en bermen Aanleg en beheer van beplantingen
Ruigte en zomen Bijen en faunavriendelijk beheer
Akker en pioniervegetaties Groeiplaatsfactoren
Bos en beplantingen Aandachtspunten bijen
Oevers en water Vlinders
Muren Literatuur
De website is omgevormd en moet nog worden getest! de pag.links werken, veel links naar de soorten moeten nog worden bijgesteld. Dat gebeurt in de loop van de week
 
Tuinen en begraafplaatsen --- Bewonersprojecten --- Platteland --- Maatschappelijke aspecten
 
De rol van de urban greener bij burgerparticipatie