Steenhommel - Bombus lapidarius Zeer algemeen
bijen zwart achterlijfpunt rood tot roodachtig
Lengte: kon. 20-23 mm; w. 12-16mm; m 14-16 mm.
Drachtplanten: allerlei planten
Koekoeksbij: rode koekoekshommel (Bombus rupestris).
  Volledige tekst Verantwoording
Foto's: Koningin en werkster Plaat    
           
 
-- Terug naar top
Steenhommel - Bombus lapidarius is een van de gemakkelijkst herkenbare hommels. Hij lijkt veel op de zeldzame grashommel , maar de Steenhommel is veel voller van kleur.
Koningin en werkster: bijen zwart achterlijfpunt rood, roodachtig; haren korfjes zwart. Lengte kon. 20-23 mm; w. 12-16mm.
Mannetje: lengte 14-16 mm
Vliegperiode: maart - tot in oktober.
Nesten: voornamelijk onder stenen, onder wortels van bomen, vogelnestkastjes.
Habitats: in vrijwel alle (kleinschalige) groene landschapselementen.
Bloembezoek: op allerlei planten
Voorkomen in Nederland: zeer algemeen
Koekoeksbijen: rode koekoekshommel (Bombus rupestris)
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De soort is in het gehele land vrij algemeen, maar er zijn weinig recente vondsten op de waddeneilanden. De steenhommel prefereert open landschappen, maar is ook in het stedelijk gebied aan te treffen. Ze nestelt onder stenen, boomwortels, maar ook bovengronds. De volken zijn vaak zeer individuenrijk (100-300 exemplaren). De soort is polylectisch. De koekoekshommel is Bombus rupestris. Bron
Meer info en foto's: http://www.wildbienen.de/b-lapida.htm  
   
 
 
 
 
Steenhommel - Bombus lapidarius - (plaat beschikbaar gesteld door Josef Dvorak) Terug naar top
 
 
 
Steenhommel - Bombus lapidarius -- volgende foto Terug naar top
 
 
Steenhommel - Bombus lapidarius (beschikbaar gesteld door Thijs de Graaf: http://www.tuin-thijs.com)-- volgende foto Terug naar top
 
 

Steenhommel - Bombus lapidarius (foto van http://www.entomart.be) -- volgende foto

Terug naar top
 
 
Steenhommel - Bombus lapidarius Terug naar top