Gewone behangersbij - Megachile versicolor Buiten de Zeeklei- en veengebieden algemeen tot vrij algemeen.
De meest voorkomende behangersbij in tuinen en op exotische tuinplanten
Lengte: vr 11-12 mm; m 9-11 mm.
Drachtplanten: allerlei planten.
Koekoeksbijen: duinkegelbij (Coelioxys mandibularis) en gewone kegelbij (C. inermis).
Volledige tekst Verantwoording
Foto's: Vouwtje Mannetje        
Op: Bont kroonkruid Kalimeris incisa koeienoog Geranium 'rozanne meisjesogen Gele ganzenbloem
  Griekse alant. heelblaadjes Akkermelkdistel Goudsbloem Akkerkool Paarse morgenster
 
-- Terug naar top
De Gewone behangersbij - Megachile versicolor is de meest voorkomende behangersbij in tuinen en op exotische tuinplanten
Habitus: middel grote bijen ; haarbandjes op het achterlijf naar het midden versmald, onderbroken of zwak ontwikkeld.
Vrouwtje: buikschuier op de eerste sterniet roodbruin, op sterniet 5-6 zwart; 6e tergiet zonder afstaande zwarte beharing; lengte 11-12 mm.
Mannetje: voeten voorpoten niet verbreed; tergiet 6 aan het einde onregelmatig en zwak getand; lengte 9-11 mm.
Vliegperiode: juni-augustus
Habitat: in vrijwel alle habitats waar nestgelegenheid in de buurt is: vochtige tot natte duinen, bosranden, greppels, dijktaluds, wegbermen, tuinen, parken, openbaar groen, volkstuincomplexen begraafplaatsen, etc.
Nesten: oude kevergangen in hout, afgestorven plantenstengels, kunstmatige nesten in de vorm van houtblokken of bundels van bamboe stokjes; de nesten worden bekleed met bladknipsels.
Bloembezoek: Vlinderbloemfamilie: gewone rolklaver, bont kroonkruid, witte honingklaver, veldlathyrus; composietenfamilie: Engelse alant, heelblaadjes, akkermelkdistel, wegdistel speerdistel, gewoon knoopkruid, echt bitterkruid.
Bloembezoek op tuinplanten: komt ook veel op exotische tuinplanten voor onder meer op: Kalimeris incisa, koeienoog, Geranium 'rozanne, goudsbloem, meisjesogen, Griekse alant.
Voorkomen in Nederland: met uitzondering van klei- en veen gebieden verspreid over het hele land met zwaartepunt in het Zuidoosten en het duingebied. Bidden de zeekleigebieden komt de gewone behangers bij wel in het stedelijke gebied voor; ondermeer in Zoetermeer en in Schiedam.
Beheer: deze bij fourageert in allerlei kruidachtige vegetaties. Vooral locaal moet door ecologisch maai- en/of begrazings beheer successie worden voorkomen waardoor de soort zijn huidige status van voorkomen kan handhaven. Zie www.bijenhelpdesk.nl

--

Gewone behangersbij op heelblaadjes Terug naar top
 
 

--

Gewone behangersbij op akkermelkdistel Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij op bont kroonkruid - volgende foto Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij op bont kroonkruid - volgende foto Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij op bont kroonkruid Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij op Wegdistel Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij op Geranium 'Rozanne' (alleen voor nectar) Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij op Geranium 'Rozanne' Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij op goudsbloem (Calendula officinalis) Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij op Kalimeris incisa Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij (m) op Koeienoog (Telekia speciosa) Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij op Meisjesogen (Corelopis vertilicillata) Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij op Griekse allant (Inula helenium) Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij op gele ganzenbloem (Chrysanthemum segetum) Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij op akkerkool (Lapsana communis) Terug naar top
 
 
Gewone behangersbij op paarse morgenster (Tragopogon porrifolius) Terug naar top