Gewone margriet - Leucanthemum vulgare --- (Asteraceae - Composietenfamilie)
Gewone margriet Platen gewone margriet Waaldijk
Zoetermeer Schiedam Vlaardingen
Detail vegetatie Den Andel Leeuwarden 1989
--      
   
Gewone margriet - Leucanthemum vulgare Terug
Drachtplant, vlinderplant, hommelplant, bijenplant
Gewone margriet is een overblijvende (vaste) plant die in de periode van mei-augustus bloeit.
Kenmerken: bloem wit; bloeiwijze alleenstaand; onderste bladeren spatelvormig, gekarteld en aan de voet wigvormig versmald; rozetplant met een korte, vaak vertakte wortelstok; 0,3-0,6 m hoog.
Milieu: vochtige tot droge, matig voedselrijke, leemhoudende, zandige tot niet te zware, kleiige bodems; in grazige vegetaties zoals hooilanden, wegbermen, grasvelden, op dijken en langs spoorwegen; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: in Nederland: met uitzondering van de noordelijke Nederlandse provincies vrij algemeen.
Toepassing: tuinen, bermen en graslanden openbaar groen.
Beheer: officieel een overblijvende soort, maar verdwijnt bij een te dichte zode. Voor een langdurige instandhouding is deze plant afhankelijk van nieuwe kieming van het zaad.  Soms groeit margriet samen met grote ratelaar. In dat geval kan er eind juli worden gemaaid gevolgd door een tweede maaibeurt in september. Door een of twee maaibeurten per jaar blijft de zode open en wordt de concurrentiekracht van het gras beteugeld ten gunsten van margriet; op schrale bodems kan worden volstaan met een maaibeurt per jaar in september. De gewone margriet is een soort die "midden in het maaiseizoen" in bloei staat. Vooral in het verleden kwam het geregeld voor dat in gemeenten, waar volgens vaste bestekken wordt gewerkt, gewone margriet in de volle bloei werd gemaaid. Dat leidde niet alleen tot groot onbegrip, maar ook tot het verdwijnen van deze soort.
Wilde solitaire bijen: wormkruidbij (Colletes daviesanus), tronkenbij (Heriades truncorum), zandbijen (0.m Andrena flavipes), groefbijen (Halictus rubicundus; Lasioglossum calceolatum; Maskerbijen (Hylaeus), Gewone behangersbij (Magachile versicolor); volgens Westrich 1989: H. tumulorum; L. eucozonium, L. malchurum, L. morio, L. parvulum, L. pauxillum, L. villosulum, L. zonulum). Meer info: www.denederlandsebijen.nl
Dracht: nectar en oranje stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1-3. Heel vaak ontbreken de bijen. In de directe omgeving van een bijenstal kan gewone margriet druk worden bevlogen.
   
Gewone margriet - Leucanthemum vulgare: bloem en plaat Bron plaat: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden Terug
 
Platen gewone margriet - Leucanthemum vulgare - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm) Terug
 
 
Margriet op de Waaldijk 2009 Terug
 
Detail vegetatie vorige foto Terug
 
Afsluitdijk: margriet met oranje havikskruid en gewone rolklaver Terug
 
Een wegberm met gewone margriet Terug
 
Een spoordijk met gewone margriet (Den Bosch 1983) Terug
 
Margriet in Zoetermeer (1997) Terug
 
Margriet in Schiedam (1991) Terug
 
Margriet in een wijkpark in Vlaardingen (1989) Terug
 
Margariet in Maasland (links1996) en Gouda (rechts 2002) Terug
 
Margriet in een natuurtuin in Den Andel (1997) Terug
 
Margriet in een natuurtuin rond flat voor ouderen (leeuwarden 1989) Terug
 
Margriet in een wijkpark (leeuwarden 1993) Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Tronkenbij Terug
 
Wormkruidbij Terug
 
Wormkruidbij Terug
   
Wormkruidbij Terug
 
Vuurvlindertje Terug