Wouw - Reseda luteola -- (Resedafamilie - Resedaceae)
Platen wouw Bloeiwijze wouw Bloem
Wouw langs een landweg Een overhoek Een spoorberm
Honingbij Resedamaskerbij Een zandbij
 
--
Wouw - Reseda luteola
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Wouw - Reseda luteola is een tweejarige plant die in de periode van juni-september bloeit.
Kenmerken: Bloem geel; bloeiwijze aarvormig, blad ongedeeld lancet- of lijnvormig, niet of weinig vertakte plant. 0,5-1,5 m hoog.
Milieu: droge tot vochthoudende, open, en veelal kalkhoudende, matig voedselrijke, zandige en zavelige bodems; voornamelijk bij steenfabrieken, op spoorwegemplacementen, langs spoorbermen, in kalk- en zandgroeven, braakliggende terreinen, soms in bermen en op dijken; zon.
Verspreiding in Nederland: rivierengebied en aangrenzende land­schappen, Zuid-Limburg.
Toepassing: tuinen; tegel en geveltuinen; steen- en rotstuinen. Kan ook in zaadmensels worden uitgezaaid. Opmerking: in tuinen groeit wouw op vrijwel alle open gronden; als hij eenmaal zaad heeft gevormd, ontkiemt die steeds opnieuw als er open plekken zijn, is zeer gevoelig voor concurrentie.
Beheer: bodem openhouden, groeit het beste op plekken die door gebruik dun begroeid blijven zo als spoorwegemplacementen en steenfabrieken. Zowel bij steenfabrieken als op spoorwegemplacementen is wouw de laatste decennia sterk afgenomen. Veel steenfabrieken zijn niet meer in bedrijf, waardoor de bodem dichtgroeit veel gedeelte van spoorwegemplacementen hebben een andere functie gekregen (parkeerplaatsen) of zijn bebouwd.
Wilde solitaire bijen: maskerbijen (resedamaskerbij - Hylaeus signatus , H. gibbus, H. confusus, H. brevicornis, H. communis, H. hyalinatus), zandbijen, groefbijen (Lasioglossum). Meer info: www.zoekkaartwildebijen.nl
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.

Platen Wouw - Reseda luteola - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora ; rechts: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden) Terug
 
Bloeiwijze wouw Terug
 
Bloem wouw Terug
   
Plant langs akkerrand Terug
 
Wouw langs een landweg Terug
 
Een dijkhelling Terug
 
Een overhoek Terug
 
Een spoorberm Terug
 
Een wegberm Terug
 
Honingbij Terug
 
Resedamaskerbij- volgende foto Terug
 
Resedamaskerbij Terug
 
Een zandbij - volgende foto Terug
 
Een zandbij Terug